Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2344/12 - Wyrok NSA z 2013-03-13

Skarga kasacyjna na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie oddalenia skargi na bezczynność polegającą na niepodjęciu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych