Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I SA/Łd 738/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-01-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy L. w przedmiocie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi