Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I OZ 835/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi R. C. na niewykonanie wyroku NSA sygn. akt II SAB 405/02 przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

I OSK 1843/13 - Wyrok NSA z 2014-02-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. M. o wymierzenie Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych grzywny z tytułu niewykonania wyroku WSA w Warszawie sygn. akt. II SA/Wa 1477/10 1. uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania; 2. zasądz...

II SA/Wa 191/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-17

Sprawa ze skargi J. M. o wymierzenie Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych grzywny z tytułu niewykonania wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1477/10

I OSK 2808/14 - Wyrok NSA z 2015-04-21

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. M. o wymierzenie Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych grzywny z tytułu niewykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1477/10

II SA/Wa 831/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-21

Sprawa ze skargi A. S. na niewykonanie przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 137/10 -