Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VIII SA/Wa 160/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej w sprawie orzeczeń komisji dyscyplinarnej za lata 2009

VIII SA/Wa 159/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej w sprawie orzeczeń komisji dyscyplinarnej za lata 2002

I OSK 769/12 - Wyrok NSA z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej