Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SAB/Lu 2/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-04-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji we W. w przedmiocie: sporządzenia wykazu rozpoznawanych spraw z udziałem skarżącego

II SA/Ka 2449/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-12-03

Sprawa ze skargi Redakcji pisma 'Rodzice w Szkole' na odmowę udzielenia informacji przez Prezydenta Miasta K. w piśmie w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektorów samorządowych placówek oświatowych z pominięciem procedury konkursowej

II SA 2199/01 - Wyrok NSA z 2003-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie odmowy rejestracji zbioru danych osobowych i nakazania usunięcia danych ze zbioru

II SA 401/00 - Wyrok NSA z 2001-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie ochrony danych osobowych

II SA 52/00 - Wyrok NSA z 2000-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie ochrony danych osobowych

II SA 2684/00 - Wyrok NSA z 2001-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

II SA 4297/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie ochrony danych osobowych

II SA 1854/01 - Wyrok NSA z 2002-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie odmowy nakazania udostępnienia danych o miejscu zatrudnienia osób ubezpieczonych w ZUS

II SA 1785/99 - Wyrok NSA z 2000-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie nakazu usunięcia uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych

II SA 2935/02 - Wyrok NSA z 2003-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie ochrony danych osobowych
1   Następne >   2