Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II GSK 554/10 - Wyrok NSA z 2011-06-14

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie oddalenia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje s...

II GSK 265/10 - Wyrok NSA z 2011-03-16

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie oddalenia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje spr...