Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X

IV SA/Po 719/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-20

Skarga W. Z. M. i U. W. w P.Rejonowy Oddział w L. na decyzję SKO w przedmiocie kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia

II SA/Gl 1150/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w przedmiocie ustanowienia zespołu przyrodniczo

II SA/Gl 757/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie odmowy wymierzenia kary pieniężnej za zniszczenie drzewa

II SA/Kr 1329/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew oraz ustalenia opłaty za usunięcie drzew

II SA/Kr 652/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew

IV SA/Wa 780/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew

IV SA/Po 903/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie kary za usunięcie drzew bez zezwolenia

II OW 66/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-10

Wniosek w przedmiocie wskazania właściwego organu do rozpatrzenia wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej [...] w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr [...] (obręb [...]) w C.

IV SA/Wa 376/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy przedłużenia terminu ważności zezwolenia na import równoległy środka ochrony roślin G.

II SA/Lu 423/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew
1   Następne >   +2   +5   +10   14