Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X

II SA/Op 198/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie usunięcia drzew bez zezwolenia

II SA/Op 307/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ochrony przyrody

II SA/Op 597/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ochrony przyrody

II SA/Op 22/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-03-12

Skarga E. O. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ochrony przyrody

II SA/Op 22/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-09-28

Wniosek w przedmiocie ochrony przyrody

II SA/Op 377/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za usunięcie drzew bez zezwolenia

II SA/Op 141/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-05-05

Wniosek w przedmiocie ochrony przyrody

II SA/Op 363/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zezwolenia na wycięcie drzew

II SA/Op 88/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za usunięcie drzewa bez zezwolenia

II SA/Op 336/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ochrony przyrody
1   Następne >   3