Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OW 131/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-10

Wniosek w przedmiocie wydania zezwolenia na wycinkę drzew

IV SAB/Wa 90/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza T. w przedmiocie rozpoznania wniosku

II OW 20/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

II OW 63/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa

II SAB/Gd 109/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-03-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza M. w przedmiocie usunięcia drzew

II OZ 282/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Poznaniu , sygn. akt III SO/Po 1/08 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu od skargi J. C. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi G. w związku z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SA/Wr 479/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-07-27

Sprawa ze skargi K. O. na zarządzenie Burmistrza Miasta J. w przedmiocie powołania komisji w celu dokonania oględzin miejsca usunięcia drzew bez wymaganego zezwolenia