Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 862/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-11

skarg O. z siedzibą w G, W. z siedzibą w W i Z. z siedzibą w K. na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

IV SA/Wa 1159/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

IV SA/Wa 1679/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego

IV SA/Wa 1777/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania nakazu natychmiastowego wstrzymania prac oraz wydania nakazu czynności w celu przywrócenia stanu poprzedniego

IV SA/Wa 1997/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

IV SA/Wa 2067/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II OSK 720/09 - Wyrok NSA z 2010-04-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia

IV SA/Wa 2068/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

IV SA/Wa 766/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie nie wyrażenia zgody na odstępstwo od zakazów

IV SA/Wa 2550/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie zezwolenia na wstęp i wjazd ciągnikiem rolniczym na obszar rezerwatu przyrody
1   Następne >   2