Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OW 30/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew

II OW 66/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-10

Wniosek w przedmiocie wskazania właściwego organu do rozpatrzenia wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej [...] w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr [...] (obręb [...]) w C.

II OW 52/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-05

Wniosek w przedmiocie wydania zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów

II OW 6/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na usunięcie drzew z terenu zespołu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków

II SAB/Kr 51/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-06-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty W. I. zobowiązuje Starostę W. do wydania w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia zwrotu akt organowi - aktu w postępowaniu wszczętym na wniosek Spółki z o.o. '[...]' w K. w dniu 18 kwietnia 2008r. w przedmiocie wydania zezwolenia na usunięcie drzew. I

II SA/Op 141/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-05-05

Wniosek w przedmiocie ochrony przyrody

II OW 29/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew

II OW 68/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do prowadzenia postępowania o wydanie zezwolenia na wycinkę 12 drzew rosnących na terenie działki nr [...] obrębu [...] miasta G.

II OW 100/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-25

Wniosek w przedmiocie wydania pozwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr [...], [...], [...], [...] obręb [...] K.

II SAB/Gl 60/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie niezałatwienia sprawy dotyczącej wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
1   Następne >   2