Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 1167/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-17

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w Ł. na rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

II SA/Gd 562/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-02-18

Sprawa ze skargi M. K. na rozporządzenie Wojewody w przedmiocie utworzenia parku krajobrazowego

IV SA/Po 1281/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-02-09

Sprawa ze skargi Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w P. na rozporządzenie Wojewody W. w przedmiocie M. Obszaru Chronionego Krajobrazu

II OSK 525/07 - Wyrok NSA z 2007-07-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi Gminy L. na rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 38 w przedmiocie Górznieńsko

II OSK 779/05 - Wyrok NSA z 2006-04-28

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały uchyla zaskarżony wyrok WSA w Warszawie i uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

II SA/Sz 1280/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-03-08

Sprawa ze skargi Gminy [...] i Gminy [...] na rozporządzenie Wojewody w przedmiocie planu ochrony Parku

IV SA/Wa 285/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-24

Sprawa ze skargi B. K. na rozporządzenie Wojewody [...] w przedmiocie rozporządzenia w sprawie [...] Parku Krajobrazowego im. [...]

IV SA/Po 736/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-12-16

Sprawa ze skargi K. S. na rozporządzenie Wojewody w przedmiocie ochrony przyrody,

II SA/Ol 317/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-07-01

Sprawa ze skargi W. D. na rozporządzenie Wojewody w przedmiocie ustanowienia zespołu przyrodniczo

II OSK 1808/09 - Wyrok NSA z 2010-01-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi J. Ś. na rozporządzenie Wojewody Pomorskiego nr 55/06 w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
1   Następne >   +2   6