Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SA/Wa 1275/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji.

IV SA/Wa 1715/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-26

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rybołówstwie

II OZ 234/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego postanaw...

II SA/Po 119/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ochrony zwierząt;

IV SA/Wa 376/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy przedłużenia terminu ważności zezwolenia na import równoległy środka ochrony roślin G.

II OSK 1541/10 - Wyrok NSA z 2011-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Lekarza Weterynarii w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1972/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wycofania z obrotu środka ochrony roślin

II SA/Rz 824/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-01-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Łd 893/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie czasowego odebrania zwierząt

IV SA/Wa 375/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy przedłużenia terminu ważności zezwolenia na import równoległy środka ochrony roślin G.
1   Następne >   +2   6