Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Kr 1486/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zabierzów w przedmiocie uznania za użytek ekologiczny

II SA/Kr 31/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-03-31

Sprawa ze skargi na uchwałę nr XXI/225/16 Rady Gminy Zabierzów w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego