Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OSK 173/07 - Wyrok NSA z 2007-05-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta i Gminy Ruciane - Nida w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Sz 224/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-04-16

Wniosek w przedmiocie przyjęcia Polityki ochrony i rozwoju terenów zieleni gminy Rewal

IV SA/Wa 451/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa [...] w przedmiocie zmiany rozporządzenia Wojewody [...] w sprawie [...] Obszaru Chronionego Krajobrazu stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II OSK 2001/15 - Wyrok NSA z 2017-04-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Sejmiku Województwa M. w przedmiocie zmiany rozporządzenia Wojewody M. w sprawie [...] Obszaru Chronionego Krajobrazu

II SA/Bd 181/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-05-31

Sprawa ze skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na uchwalę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie obszaru chronionego krajobrazu

II SA/Bd 1497/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-06-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie Obszaru Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy stwierdza nieważność paragrafu 5 punkt 7 zaskarżonej uchwały.

II OSK 2616/16 - Wyrok NSA z 2017-10-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie Obszaru Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy

II SA/Bd 1232/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich stwierdza nieważność § 5 pkt 7 zaskarżonej uchwały.

II OSK 400/17 - Wyrok NSA z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Op 216/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony pomników przyrody
1   Następne >   2