Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X

IV SAB/Wa 390/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie wydania decyzji

II SAB/Rz 24/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-08-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Komańcza w sprawie kary pieniężnej za usunięcie krzewów bez wymaganego zezwolenia -

II SAB/Lu 86/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-08-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy w przedmiocie zniesienia statusu pomnika przyrody

II SAB/Ke 75/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-02-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w K. w przedmiocie zniszczenia środowiska

IV SAB/Wa 376/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-12

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia odwołania