Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

IV SA/Po 315/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Ke 127/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie o podział nieruchomości

II SA/Bk 36/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-03-31

skarg Stowarzyszenia P. w G. i Wojewody P. na uchwałę Zarządu Powiatu S. w przedmiocie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej

II SA/Bd 197/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-04-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia obowiązku sporządzenia dla przedsięwzięcia raportu oddziaływania na środowisko