Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Bd 1259/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Kr 746/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania