Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 60/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku o pozwolenie na usunięcie drzew

II OW 30/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew

II OW 28/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-08

Wniosek w przedmiocie: wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na wniosek Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w S.

II OW 66/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-10

Wniosek w przedmiocie wskazania właściwego organu do rozpatrzenia wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej [...] w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr [...] (obręb [...]) w C.

II OW 133/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-13

Wniosek w przedmiocie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

II OW 52/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-05

Wniosek w przedmiocie wydania zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów

II OW 154/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku dotyczącego uciążliwości akustycznych linii kolejowej

II OW 131/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-10

Wniosek w przedmiocie wydania zezwolenia na wycinkę drzew

II OW 97/05 - Wyrok NSA z 2006-03-08

Wniosek Prezydenta Miasta Suwałk o rozstrzygniecie negatywnego sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta Suwałk a Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Białymstoku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

II OW 6/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-22

Wniosek Wojewody Mazowieckiego wskazanie organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
1   Następne >   +2   5