Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Ochrona zdrowia X

VI SA/Wa 234/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-15

Sprawa ze skargi I. S.A. z siedzibą w R. na sprzeciw Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w przedmiocie dokonania zmiany w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego

IV SA/Wr 185/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-23

Skarga C. J. S. na Wójta Gminy B. w przedmiocie działania w imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w B.

IV SA/Gl 422/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej

II GSK 417/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-06

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II SA/Op 239/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu

II SA/Op 248/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu

IV SA/Wr 342/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Kłodzkiego w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2010 r.

II GSK 418/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-06

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VII SO/Wa 10/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-15

Sprawa ze skargi A. O. w przedmiocie wniosku o wymierzenie grzywny S.

II OSK 771/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej
1   Następne >   3