Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

IV SA/Gl 1020/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej

II OSK 246/12 - Wyrok NSA z 2012-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie w przedmiocie choroby zawodowej

VII SA/Wa 2665/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Odwoławczej Komisji Bioetycznej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności opinii komisji postanowił: odrzucić skargę

IV SA/Gl 88/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej

II OSK 452/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w przedmiocie choroby zawodowej

II GSK 1255/11 - Wyrok NSA z 2012-10-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie przedłużenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

VII SA/Wa 647/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

IV SA/Gl 1322/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej

IV SA/Gl 999/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej

II OSK 612/12 - Wyrok NSA z 2012-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w przedmiocie choroby zawodowej
1   Następne >   +2   +5   +10   15