Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X

II OSK 1100/16 - Wyrok NSA z 2018-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej

II SA/Rz 1149/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w przedmiocie odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

III SA/Kr 1294/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowa potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

II SA/Ke 728/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

III SA/Kr 1281/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II OSK 1282/16 - Wyrok NSA z 2018-03-14

Skarga kasacyjna na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

VII SA/Wa 844/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II SA/Rz 1124/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

IV SA/Gl 99/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w przedmiocie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

VII SA/Wa 1956/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie oddalenia zgłoszonych zarzutów
1   Następne >   +2   +5   +10   30