Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X

II SA/Op 514/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu w przedmiocie rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

II SA/Op 392/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w O. w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Op 402/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w O. w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Op 239/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu

II SA/Op 248/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu

II SA/Op 261/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Op 440/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Op 410/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-02-04

Sprawa ze skargi T. S. na orzeczenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu w przedmiocie orzeczenia o niepełnosprawności

II SA/Op 77/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-06-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w K. w przedmiocie zakładu opieki zdrowotnej

II SA/Op 525/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-12-12

Sprawa ze skargi P. D. na Narodowy Fundusz Zdrowia Opolski Odział Wojewódzki w Opolu w przedmiocie wydania dokumentacji medycznej
1   Następne >   3