Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 1905/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Pracy w przedmiocie negatywnej opinii w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach

VII SA/Wa 333/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA 377/98 - Wyrok NSA z 2000-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie uzgodnienia lokalizacji zakładu krawieckiego w pomieszczeniu garażowym

II OSK 1823/16 - Wyrok NSA z 2018-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych