Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Wa 163/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania kontrolnego w zakresie prawidłowości stosowania cen leków

SA/Ka 2086/94 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1995-11-29

Podstawę do zdyskwalifikowania środków spożywczych jako nie nadających się do żywienia ludzi może jedynie stanowić decyzja wydana przez właściwy organ sanitarny na podstawie par. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad postępowania ze środkami spożywczymi i używkami o niewłaściwej jakości zdrowotnej /Dz.U. nr 19 poz. 110/.~Dopiero taka decyzja, mająca charakter konstytutywny, przesądzić może o tym, czy do sprzedawcy towaru będzie miał zastosowanie obowią...

III SA/Wa 2482/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy umorzenia postępowania kontrolnego w zakresie prawidłowości stosowania cen umownych

SA/Sz 1111/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-11-07

skargę Cukrowni (...) S.A. w (...) na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie opłaty sankcyjnej.

III SA 2159/01 - Wyrok NSA z 2001-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej w przedmiocie oznaczenia oferowanych do sprzedaży towarów cenami jednostkowymi