Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Gl 82/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-07-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta C. w przedmiocie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.