Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Wr 446/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie odebrania sześciu psów i odstawienia ich do schroniska dla zwierząt

II SA/Bd 221/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w B. w przedmiocie cofnięcia uznania zakładu za zatwierdzony i zmiany jego zakwalifikowania

II SA/Sz 122/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie inspekcji weterynaryjnej

II SA/Rz 666/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie wstrzymania produkcji w zakresie uboju bydła

II OSK 1621/11 - Wyrok NSA z 2013-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach w przedmiocie ochrony zwierząt

II SA/Gl 62/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w K. w przedmiocie ochrony zwierząt

II SA/Łd 82/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu i zaprzestania wprowadzania do obrotu produktu biobójczego oraz uiszczenia opłaty za przeprowadzenie czynności kontrolnych

II SA/Gd 156/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

IV SA/Po 184/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie czasowego odebrania zwierząt

II SA/Ol 164/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-04-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie potwierdzenia spełnienia wymagań niezbędnych do przeprowadzenia kontroli przez właściwe organy państw Unii Celnej
1   Następne >   3