Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 422/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w przedmiocie nadania Statutu Zakładowi Opiekuńczo

II SA/Po 443/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wstrzymania wprowadzenia do obrotu, nakazu wycofania z obrotu oraz zatrzymania środków zastępczych;

IV SA/Po 297/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-10-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Poznania w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Miejskiemu im. Franciszka Raszei. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

IV SA/Po 296/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-10-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Poznania w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Miejskiemu im. Franciszka Raszei stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

IV SA/Po 295/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-10-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Poznania w przedmiocie nadania statutu Szpitalowi Miejskiemu im. Franciszka Raszei stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

IV SA/Po 285/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-10-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Poznania w przedmiocie nadania statutu Szpitalowi Miejskiemu im. Franciszka Raszei stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości