Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Łd 178/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-06-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie ustalenia odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku miejskim

II OSK 533/15 - Wyrok NSA z 2016-11-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ustanowienia Statutu Uzdrowiska [...]

II SA/Rz 213/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-08-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością