Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 700/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Po 359/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych