Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Kr 311/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatku