Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 172/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. W. o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej