Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Po 501/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 1761/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nałożenia grzywny

VII SA/Wa 798/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Lekarza Weterynarii w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Po 96/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-03-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym;

II SA/Bk 18/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-04-16

Skarga W. Ś. na postanowienie P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów do postępowania egzekucyjnego w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

II SA/Bk 89/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-04-16

Skarga W. Ś. na postanowienie P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku szczepień ochronnych.

II SA/Rz 520/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-18

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania określonych obowiązków

SA/Rz 796/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-04-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie nałożenia grzywny celem przymuszenia

II SA/Rz 1263/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-10-06

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej

II SA/Rz 1272/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-10-06

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej
1   Następne >   +2   +5   +10   18