Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 2874/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie oddalenia zgłoszonych zarzutów

VII SA/Wa 2873/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 2983/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowa uwzględnienia zarzutów

VII SA/Wa 2984/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 2981/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie nałożeniu grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 2982/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów