Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Wr 542/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-02-06

Sprawa ze skargi na uchwałę [...] Zarządu Powiatu w J. w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w J.

II OSK 720/05 - Wyrok NSA z 2006-02-01

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu Ś. w przedmiocie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ś.

II OSK 662/07 - Wyrok NSA z 2007-07-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie zatwierdzenia zmian w § 6 i § 9 statutu IV Szpitala Miejskiego im. D. w Ł.

III SA/Łd 178/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-06-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie ustalenia odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku miejskim

II OSK 690/08 - Wyrok NSA z 2009-01-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie zatwierdzenia zmian w statucie Szpitala Wolskiego

III SA/Wr 66/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-05-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa D. w przedmiocie przekształcenia Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w B.

II OSK 2393/10 - Wyrok NSA z 2011-03-17

Skargi kasacyjne Prokuratora Okręgowego w Białymstoku, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Zakładowej Organizacji przy SP ZOZ w Białymstoku WSZ im. J. Śniadeckiego oraz Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Administracji i Obsługi Służby Zdrowia przy SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie...

III SA/Wr 587/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-04-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej S. w przedmiocie zatwierdzenia zmian w statucie Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w S.

IV SA/Gl 134/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-09-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie zmiany uchwały Rady Miejskiej w S. w sprawie połączenia zakładów opieki zdrowotnej

II SA/Bk 374/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-07-19

skarg 1. Wojewody P., 2. Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Zakładowej Organizacji przy SP ZOZ WSZ w B. im. J. Ś. oraz Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Administracji i Obsługi Służby Zdrowia przy SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu im. J. Ś. w B. na uchwałę Sejmiku Województwa P. w przedmiocie przekształcenia zakładu opieki zdrowotnej
1   Następne >   3