Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II OSK 1373/14 - Wyrok NSA z 2014-07-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala w S. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

III SA/Wr 585/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-03-22

Skarga Gminy R. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy R. zatwierdzającej zmiany w Statucie Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w R.

II OSK 1137/06 - Wyrok NSA z 2007-02-09

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmian statutu zakładów opieki zdrowotnej

II OSK 204/09 - Wyrok NSA z 2009-04-29

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie ochrony zdrowia

II OSK 338/09 - Wyrok NSA z 2009-06-04

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie zatwierdzenia statutu zakładów opieki zdrowotnej

IV SA/Gl 505/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-09-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zakładów opieki zdrowotnej

II OSK 1609/14 - Wyrok NSA z 2014-07-22

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w S. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

II GSK 695/15 - Wyrok NSA z 2016-09-22

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany statutu szpitala

II GSK 1317/18 - Wyrok NSA z 2018-11-27

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie określenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych

III SA/Po 649/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-10-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu [...]