Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II SA/Rz 1149/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w przedmiocie odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

III SA/Kr 1294/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowa potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

II SA/Ke 728/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

III SA/Kr 1281/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II SA/Rz 1124/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

IV SA/Gl 99/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w przedmiocie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

III SA/Kr 1280/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

III SA/Kr 1238/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO z dnia10 sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

III SA/Kr 1441/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

II GSK 3824/16 - Wyrok NSA z 2018-01-23

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na przeprowadzenie leczenia poza granicami kraju
1   Następne >   +2   +5   +10   13