Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II SA/Bd 979/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Zarządu Województwa [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania wykorzystanego z naruszeniem procedur

I SA/Rz 31/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-01-28

Sprawa ze skargi Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Z. z siedzibą w Z. na ocenę Zarządu Województwa dotyczącą projektu 'Poprawa dostępności do usług zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Z. poprzez rozbudowę, modernizację i doposażenie Ośrodka Zdrowia w Z.' nr [...] 1) stwierdza, że zaskarżona ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia Zarządowi Województwa, 2) zasądza od Zar...