Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II SA/Ke 124/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 87/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej

II SA/Po 700/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych