Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Gd 384/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-07

skarg Prokuratora Rejonowego w B. na decyzję SKO [...] w przedmiocie cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5%