Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

VII SA/Wa 835/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie ogłoszenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

II OZ 997/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B.-Z. , nr [...] w sprawie zmiany uchwały [...] Rady Powiatu w B.-Z. oku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algo...

II SA/Sz 40/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-03-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

II OZ 268/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. , nr [...] w przedmiocie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w S.

II OSK 566/05 - Wyrok NSA z 2006-02-07

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w K. w przedmiocie zakładu opieki zdrowotnej

II OSK 1532/07 - Wyrok NSA z 2007-12-12

Skargi kasacyjne H. F. oraz Prokuratora Okręgowego w O. od wyroku WSA w Opolu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w K. , nr [...] w przedmiocie zakładu opieki zdrowotnej

IV SA/Wr 342/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Kłodzkiego w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2010 r.

II OSK 1030/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tucholi na uchwałę Zarządu Powiatu Tucholskiego , nr 117/243/2008 w przedmiocie zmiany uchwały

II OSK 496/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-21

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odrzucenia skargi na uchwałę Zarządu Miasta Ruda Śląska nr 628/02 w przedmiocie określenia działań zmierzających do utworzenia niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, praktyk lekarskich i pielęgniarskich na bazie likwidowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

III SA/Wr 248/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-12-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu K. w przedmiocie połączenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą 'A' w D. oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą 'B' w N. poprzez przeniesienie mienia przejmowanych zakładów do samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą 'C' w K.
1   Następne >   +2   +5   8