Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

VII SA/Wa 2204/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-04

Skarga L. W. na Rzecznika Praw Pacjenta w przedmiocie nieprawidłowości w pracy organu

IV SA/Gl 983/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-10-08

Sprawa ze skargi H. H. na Podmiot A. w przedmiocie uzupełnienia dokumentacji medycznej

IV SAB/Gl 71/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-03-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Zarządu Powiatu [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej

VII SA/Wa 2494/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-19

Sprawa ze skargi G. T. na pismo Rzecznika Praw Pacjenta w przedmiocie zwrotu sprzeciwu

II SA 3978/01 - Wyrok NSA z 2002-06-07

Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych określa kwoty wyrównania finansowego pomiędzy kasami chorych na podstawie wiążących go ustaleń ministra właściwego do spraw zdrowia, dotyczących liczby ubezpieczonych w poszczególnych kasach.

II SA/Op 525/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-12-12

Sprawa ze skargi P. D. na Narodowy Fundusz Zdrowia Opolski Odział Wojewódzki w Opolu w przedmiocie wydania dokumentacji medycznej

II SA 3659/01 - Wyrok NSA z 2002-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych

II SA 48/01 - Wyrok NSA z 2001-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II SA 3242-3253/00 - Wyrok NSA z 2001-05-31

skarg Rady Regionalnej Kasy Chorych na decyzję Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych w przedmiocie odwołania członków zarządu Regionalnej Kasy Chorych

VII SA/Wa 1235/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie zawieszenia postępowania
1   Następne >   2