Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 441/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego

II SA/Op 21/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności i wykreślenia z rejestru

II SA/Wr 471/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o nakazie czyszczenia i dezynfekcji mieszalnika, ciągu paszowego i sprzętu mającego kontakt z paszą, w której stwierdzono obecność elementów przetworzonego białka zwierzęcego i o zakazie wprowadzania do obrotu zwierząt i produktów pochodzących od tych zwierząt

II OSK 2054/14 - Wyrok NSA z 2016-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Szczecinie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II SA/Op 51/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu w przedmiocie zakazu wprowadzania zwierząt do obrotu oraz nakazu mycia, czyszczenia i dezynfekcji sprzętu

II SA/Go 555/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OSK 2579/15 - Wyrok NSA z 2016-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu w przedmiocie nakazu wycofania z rynku oraz zakazu wprowadzania do obrotu mieszanki paszowej

II OSK 2242/14 - Wyrok NSA z 2016-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu w przedmiocie nakazu wycofania z rynku premiksu dla zwierząt gospodarskich i weryfikacji procedur zakładowych

II SA/Wr 724/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W. w przedmiocie nakazu unieszkodliwienia zwłok wszystkich sztuk drobiu padłego

II SA/Wr 859/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za prowadzenie bez dokonania rejestracji działalności nadzorowanej w zakresie obrotu produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi
1   Następne >   2