Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zwierząt X

II SA/Wr 673/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Z. w 2014 roku

II SA/Wr 464/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. B. w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy S. B. w roku 2014

II SA/Bd 887/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lubanie w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

II SA/Go 389/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-08-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy w 2014 roku I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, II. określa, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.

II SA/Sz 612/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Banie w przedmiocie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2013 r.

II SA/Wr 87/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-04-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy L. w przedmiocie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy L. oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi stwierdza nieważność § 4 i § 5 zaskarżonej uchwały.

II SA/Rz 544/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-09-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Chmielnik w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

II SA/Rz 633/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-09-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Orłach w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

II SA/Bk 495/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-09-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

II SA/Łd 99/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-03-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Zgierza w przedmiocie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Miasto Zgierz
1   Następne >   +2   +5   +10   17