Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zwierząt X

II SA/Wr 631/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-29

skarg Wojewody Dolnośląskiego i Prokuratora Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich na uchwałę Rady Miejskiej w Bardzie w przedmiocie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Bardo oraz zapewnienia opieki wyłapywanym zwierzętom

II SA/Op 335/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy Lubrza w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

II SA/Lu 1206/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-11-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Baranów w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Wr 409/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głogowie w przedmiocie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

II SA/Op 357/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Strzelce Opolskie w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

II SA/Wr 430/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-11-04

skarg Wojewody Dolnośląskiego i Prokuratora Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy S. w 2014 roku

II SA/Op 247/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-07-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Pakosławice w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

II SA/Op 343/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-07-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głubczycach w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

II SA/Op 325/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-07-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łambinowice w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

II SA/Wr 381/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-08-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w przedmiocie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanica Zdrój
1   Następne >   +2   5