Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zwierząt X

II OSK 3132/13 - Wyrok NSA z 2014-02-04

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie uchwały nr [...]

II SA/Op 285/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-06-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

IV SA/Wa 1450/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie uchwały nr [...]

II SA/Lu 514/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-09-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie nieważności uchwały organu gminy w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

II SA/Wr 501/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Polanicy

II SA/Po 531/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-08-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

II OSK 221/16 - Wyrok NSA z 2016-03-30

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

II SA/Po 593/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-09-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie ochrony zwierząt;

II SA/Gl 770/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-09-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie ochrony zwierząt

IV SA/Wa 1465/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
1   Następne >   2