Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X

II SA/Op 49/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-24

Sprawa ze skargi A. S. na rozkaz personalny Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie przedłużenia zawieszenia funkcjonariusza Policji w czynnościach służbowych

II SA/Op 546/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie darów z Unii Europejskiej na skutek wniosku T. R. o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 546/14

I SA/Op 737/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji określającej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r., wskutek wniosku o doręczenie wyroku WSA w Opolu sygn. akt I SA/Op 737/14 wraz z uzasadnieniem

I SA/Op 348/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z wnioskiem skarżącej o doręczenie wyroku z uzasadnieniem

II SA/Op 237/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-11-04

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 378/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-10

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku celowego

II SA/Op 255/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania' na skutek wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 255/14

II SA/Op 214/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-06-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie zasiłku celowego na skutek wniosku skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 214/14

I SA/Op 68/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za grudzień 2002r. w związku z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku

I SA/Op 51/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie określenia wysokości opłaty paliwowej za czerwiec 2011 r. w związku z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku
1   Następne >   +2   +5   8