Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

VIII SA/Wa 1086/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie doprowadzenia budynku do stanu zgodnego z prawem

VII SA/Wa 1211/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-14

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 1853/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-27

Wniosek w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

VII SA/Wa 1066/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-31

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji udzielającej pozwolenia na uży...

II SA/Gl 1578/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego wykonania robót budowlanych w zakresie wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/GI 1578/13

II SAB/Kr 84/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-08

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia '[...]' w B. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. w sprawie legalności robót budowlanych polegających na wybudowaniu instalacji oświetleniowej stoku narciarskiego na '[...]' w miejscowości R., gm. [...]

VII SA/Wa 687/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Gl 643/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/GL 643/09

VII SA/Wa 1038/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VIII SA/Wa 199/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-25

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   13