Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Gl 70/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości w kwestii wniosku pełnomocnika Wojewody [...] o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/GI 70/16

II SA/Wa 625/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-02

Wniosek w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej