Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VIII SA/Wa 1086/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie doprowadzenia budynku do stanu zgodnego z prawem

VII SA/Wa 3000/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-27

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 1211/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-14

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 1853/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-27

Wniosek w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Kr 1410/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych

II SA/Po 275/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-01-31

Skarga Spółdzielni Mieszkaniowej w K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego nakazu rozbiórki budowli;

VII SA/Wa 1066/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-31

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji udzielającej pozwolenia na uży...

II SA/Go 531/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-02-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zastępczego wykonania rozbiórki zbiornika

II SA/Łd 211/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-11-13

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki
1   Następne >   +2   +5   +10   28